UWAGA PRZWODNICZĄCY KÓŁ!!!!

paź 8, 2014 | Aktualnosci

Przypominamy szanownym kolegom przewodniczącym kół, którzy nie zgłosili się jeszcze do biura Komisji Międzyzakładowej w celu złożenia podań na bony świąteczne. Przypominamy, że w tym roku na podania czekamy jedynie do 21 listopada. Podania po terminie nie zostaną uwzględnione. Prosimy o potraktowanie poważnie naszej prośby!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 11 =