UWAGA OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!!!!

maj 20, 2013 | Aktualnosci

UWAGA UWAGA!!!!!!

Informujemy, że posiadamy ostatnie kilka miejsc dla dzieci członków NSZZ Solidarność na wyjazd do Warszawy do Sejmu RP i Centrum Nauki Kopernik. Wyjazd odbędzie się 31 maja o 8 rano z pod hali MOSIR-u. Zapisy do 24 maja u Piotra Szymańskiego pod nr tel 2955. Zachęcamy!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 10 =