Ustawka obnażona – WSTYD

kwi 23, 2023 | Aktualnosci

Wonga i Targowica są jak włamywacz co na miejscu zbrodni gubi portfel z dowodem osobistym. Mamy dowód że spotkanie z sejmie to od  początku do końca Platformerska i PSL-owska ustawka i żeby tam się zjawił Archanioł Gabriel i cały batalion świętych, to i tak komunikat był z góry ustalony.

Dowód jest bardzo prozaiczny: przepustki sejmowe. Wonga i cześć Targowicy (Tarkowski widać za cienki jest) już na początku dostali takie które upoważniały do wejścia do innej części sejmu, gdzie nagrywana była konferencja prasowa.  Ci których nie chciano na konferencji bo nie pasowali do przekazu ( NSZZ Solidarność), albo są na końcówce układu trawiennego KOP-u (Jewności, SoliDNOści ) mieli przepustki z symbolem UI, a partyjni cyngle (ZZPRC, OPZZ, ZZIT i KADRA) mieli symbol UI oraz CI.

Ta pogarda dla inteligencji pracowników (wyrażona zresztą jasno przez Ogrodnika) jest wręcz odpychająca. Czy oni naprawdę myślą, że Załoga nie połapała się już w tym, że im (KOP-owi) chodzi tylko o własne koryta i dla niego są gotowi do każdej podłości.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 11 =