Uroczystości Lipcowe u kolejarzy

lip 24, 2014 | Aktualnosci

Tradycyjnie, w trzecią niedzielę lipca, odbyły się uroczystości rocznicowe w Lubelskiej Lokomotywowni.  Związkowcy, parlamentarzyści i samorządowcy modlili się w intencji uczestników lubelskich strajków z 1980 r. Polowej mszy św. przewodniczył ks. biskup Ryszard Karpiński, który wspominał wydarzenia sprzed 34 laty.

Był barwny korowód złożony z pocztów sztandarowych zakładów z Lubelszczyzny, w tym naszych Zakładów. Na obchodach obecny był także Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Tadeusz Majchrowicz, który podkreślił, że gdyby nie było wydarzeń Lubelskiego Lipca nie byłoby późniejszych wydarzeń w sierpniu na Wybrzeżu.

Komisję Międzyzakładową reprezentowali kol. Andrzej Jacyna, kol. Piotr Śliwa a także poczet sztandarowy w składzie.  kol. Paweł Baćkowski, kol. Teresa Jezierska i kol. Joanna Filipek

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 15 =