UROCZYSTOŚCI 226 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

kwi 24, 2017 | Z kraju

W tym roku przypada 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Msza Święta dla upamiętnienia tego wydarzenia odprawiona zostanie w Kościele pw. św. Józefa w dniu 3 maja 2017 r. o godz. 9.00. Po Mszy Świętej odbędą się uroczystości patriotyczne przy pomniku Konstytucji 3 Maja we Włostowicach.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 13 =