Urlop, ale jaki ?

cze 16, 2021 | Aktualnosci

Lenin twierdził: kadry są najważniejsze i miał rację – szkoda, że  nasze Kadry są o tym przekonane, ale nie nadanżają (sic) za przepisami.  Wspólne pismo partnerów społecznych Forum Dialogu Społecznego w sprawie wykorzystania urlopów, od piątku będzie dostępna instrukcja postępowania dla członków NSZZ w tej sprawie (pobierz)  – ZAPRASZAMY DO BIURA.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 13 =