Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

maj 23, 2015 | Aktualnosci

19 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Na nim zapadło kilka uchwał interesujących pracowników. Kwotą 5 milionów złotych zasilono ZFŚS, ustalono także dywidendę dla akcjonariuszy spółki. Wszystkie uchwały dostępne pod tym linkiem http:

 

 Uchwaly_podjete_ZWZ_19_maja_2015_20150519_161641_0222214635

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 10 =