Tylko ZZIiT-u brak 😉

sty 26, 2022 | Aktualnosci

Otóż na najbliższe zebranie z Zarządem zostaną zaproszone organizacje REPREZENTATYWNE, czyli:

NSZZ Solidarność, OPZZ i ZZPRC oraz …… nikt 😊. Zgodnie z naszymi przewidywaniami ZZIiT stracił reprezentatywność.

Pojawiają się dwie konstatacje:

1)  nasze antycypowanie dotyczące konieczności powołania w NSZZ „frakcji” związkowej składającej się z tej grupy zawodowej (inżynierów i techników) – miało oczywisty sens,

 2) przynależność do ZZIiT nie miała nigdy zbyt wielkiego sensu, teraz ma jeszcze mniejszy, a w najbliższych dniach i miesiącach będzie tak samo sensowna jak handlowanie piachem na Saharze.

Powyższe jest oczywistą szansą na to by kadra techniczna, w tym mistrzowie, znalazła wreszcie godną i skuteczną reprezentację.

Zachęcamy do pobrania naszej deklaracji i kontaktu z naszym biurem – liczy się kolejność zgłoszeń😊

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 8 =