Twoja Ochrona Prawna

mar 20, 2019 | Aktualnosci

Zachęcamy naszych członków do skorzystania z usługi  CDO24 – Twoja Ochrona Prawna.Program Premium Plus to program CDO24, który cieszy się bardzo dużym uznaniem. Program ten został stworzony dla potrzeb organizacji związkowych, które chcą zadbać o dobro i bezpieczeństwo członków swojego związku każdego dnia, nie tylko w relacjach z pracodawcą .

Produkt Premium Plus funkcjonuje już od kilku lat i zapewnia wszechstronny i szeroki zakres ochrony prawnej. Programy gwarantują zarówno dostęp do infolinii prawnej, sporządzania pism i prowadzenia spraw w postępowaniu przedsądowym i sądowym na warunkach określonych w umowie.

Posłuchajcie dlaczego WARTO

 

Każda pełnoletnia, nowa osoba objęta ochroną prawną w ramach programu Premium lub Premium PLUS otrzymuje własną kartę CDO24, będącą potwierdzeniem świadczenia przez CDO24 ochrony prawnej. Dzięki temu osoby objęte ochroną prawną CDO24 będą mogły uzyskiwać informacje prawne poprzez infolinię prawną cdo24 bez konieczności osobistego stawiennictwa i obawy o dodatkowe opłaty.

Każda osoba objęta programem jest uprawniona w sytuacjach nagłych lub niecierpiących zwłoki do korzystania z infolinii alarmowej czynnej poza godzinami pracy Departamentu Prawnego CDO24 a także w weekendy i święta.

Każdy posiadacz Pakietu Premium PLUS może wykupić za dodatkową opłatą Ochronę Prawną dla swojej rodziny. Do objęcia Ochroną Prawną w ramach pakietu rodzinnego można wskazać maksymalnie 6 osób z najbliższej rodziny, jednak mniejsza ilość zadeklarowanych osób nie ma wpływu na wysokość dopłaty. Wykupienie pakietu rodzinnego będzie uprawniało każdą wskazaną osobę z najbliższej rodziny posiadacza ochrony prawnej do indywidualnego korzystania z ochrony prawnej w zakresie przewidzianym przez poszczególne programy.

Jako Komisja Międzyzakładowa informujemy, że Program Premium Plus to koszt  dla naszych członków to 36 zł opłaty rocznej i ewentualnie dla członków rodzin w wysokości 50 zł rocznie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci przystąpienia do swoich przewodniczących Kół lub bezpośrednio w Biurze naszego Związku.  Można też wysłać maila z chęcią przystąpienia: solidarnosc@pulawy.com. Otrzymacie Państwo numer rachunku bankowego do wpłat. Po otrzymaniu wpłaty Komisja przekaże w ciągu 14 dni kartę.

Oferta CDO24

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 11 =