Trzeba czytać znaki

mar 2, 2023 | Aktualnosci

„Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie dojść z rządem do porozumienia w tej sprawie. Jednak fakt, że projekt prezydencki nie trafił nawet do pierwszego czytania, to skandal. Tak nie zachowuje się rząd, który mówi. że jest prospołeczny.” – Piotr Duda Przewodniczący NSZZ Solidarność

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 6 =