Trwa Zjazd Krajowy w Bielsku Białej

paź 8, 2014 | Aktualnosci

Trwa Zjazd Krajowy NSZZ Solidarność w Bielsku Białej. Poniżej kilka zdjęć od Przewodniczego naszej Komisji Andrzeja Jacyny, który jest delegatem na zjazd.

Trwają wystąpienia zaproszonych na KZD gości.Są m.in., Iwona Hickiewicz ? Główny Inspektor Pracy, Jacek Krywult ? prezydent Bielska-Białej, Jaan Wienen z MKZZ, Bernadette Segol z EKZZ, Bertho Pronk ? EZA, Terie Olsson ? ELO, Jan Guz, szef OPZZ, Tadeusz Chwałka z Forum ZZ.

Główny Inspektor Pracy zwróciła uwagę, że na 1100 kontroli w zeszłym roku przeprowadzonych przez inspektorów PIP, ponad połowa wniosków została zgłoszona przez organizacje związkowe “Solidarności”. Wiekszośc z nich dotyczyła niewypłacania wynagrodzenia,łamania przepisów o czasie pracy i zatrudnieniu oraz przepisów BHP. Luki prawne związane z pracą tymczasową spowodowały, że Inspekcja złożyła wniosek do ministra pracy o nowelizację ustawy o zatrudnieniu. Główna Inspektor Pracy podziękowała “Solidarności” za liczne działania wspierające działalność PIP.

Szefowie OPZZ oraz Forum ZZ podkreślali konieczność dalszej współpracy między największymi centralami zwiazkowymi, szczególnie w kwestii dialogu społecznego. – Od naszej aktywności zależy przyszłość Polski i polskich pracownikow – powtarzał Jan Guz.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 10 =