Tonący brzydko się chwyta

sie 30, 2022 | Aktualnosci

Jeśli poniższy wpis jest prawdziwy – a czemu maiłby taki nie być? To mamy przykład skandalu jaki nie mieści się w głowie, LOJALKI za pomoc prawną? To za co płaci się składki? To na co szły pieniądze z zawyżania ilości członków ZZPRC, to na co szły zawyżone pensje działaczy związkowych ZZPRC?

W NSZZ Solidarność pomoc prawna BYŁA, JEST I BĘDZIE darmowa i zawsze na najwyższym poziomie.

NIKT ŻADNEJ lojalki nigdy nie podpisywał. To wyjątkowo ohydne i niemoralne żeby człowiekowi w potrzebie i tarapatach życiowych podsuwać jakieś weksle. To świadczy o ubeckiej moralności.

Jeśli jakiś pracownik podpisał taką lojalkę, zapraszamy do biura NSZZ z tym dokumentem – udzielimy darmowej porady prawnej jak się z tego wyplatać.

Sądziliśmy, że działacze ZZPRC już leżą na dnie szamba, a tu proszę bardzo można zapaść się jeszcze niżej.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 2 =