Tonący brzydko się chwyta – kosztem Załogi

mar 17, 2021 | Aktualnosci

Niestety sygnatariusze i autorzy pisma o nagrodę świąteczną nie przyszli do NSZZ po podpis, nawet nie poinformowali, że je składają. I tylko dlatego naszej pieczątki tam nie ma. Jak nisko trzeba upaść i jak bardzo trzeba nie szanować Załogi, żeby tak brudno grać? Dla podtrzymania swojej pozycji posuwać się do takiej manipulacji? I to kosztem Załogi, wykorzystując do tego czas Świąt Wielkanocnych – to szczególnie ohydne. Jednym zdaniem w całym wniosku nie chodziło o Załogę ani o nagrodę, ale o deprecjonowanie NSZZ – brzydko się bawicie, oj brzydko.

Gdy dowiedzieliśmy się, że takie pismo poszło, oczywiście podjęliśmy natychmiastowe rozmowy i poinformowaliśmy Zarząd, że popieramy ten wniosek.

Biorąc to wszystko pod uwagę, poniższa deklaracja nabiera szczególnej wagi.

NSZZ jest związkiem profesjonalnym, nie zajmujemy się szczuciem, szerzeniem kłamstw i plotek, a rozwiązywaniem realnych problemów. Dlatego zapraszamy wszystkie organizacje związkowe na spotkanie, którego celem jest wynegocjowanie wspólnego stanowiska dotyczącego podwyżek w naszym zakładzie (termin w oficjalnym zaproszeniu). Jest to zgodne z wolą Załogi wyrażoną w naszej ankiecie.

Nie żądamy przeprosin za język nienawiści, jaki wylewa się pod naszym adresem z forów internetowych – rozumiemy, że nie wszyscy potrafią funkcjonować poza chlewikiem i muszą się w ten sposób dowartościować, podobnie jak dwupieczątkowcy muszą podbudować swoje ego.

Nasz jedyny warunek jest oczywisty, bardzo prosty i niepodlegający negocjacji: Sławomir Wręga i ZZPRC muszą oficjalnie uznać wybory do RN za przeprowadzone uczciwie, uznać ich wynik i zrezygnować z odwołania naszego przedstawiciela w niej. Tylko tyle, na oficjalną informację czekamy do 23.03.2021.

Prezydium KM NSZZ „Solidarność” przy GA ZAP SA

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 9 =