To jeszcze nie koniec

lis 20, 2023 | Aktualnosci

W związku z oficjalną informacją (kliknij)  dotyczącą zakończenia procesu potencjalnego przejmowania naszej spółki przez Orlen – informujemy, że referendum będzie trwało do: 30 listopada 2023 roku.  Dlaczego go nie przerywamy? Są dwa powody. Pierwszy: szanujemy Załogę, uważamy, że to jej głos jest najważniejszy- nie polityków i zarządu – ale Załogi, ci pierwsi powinni go realizować. Drugi: dajemy czas na skonstruowanie oferty o której piszemy poniżej.

Warto podkreślić, że oferta Orlenu pojawiła się w wyniku ciężkiej pracy panów Piotra Śliwy i Sławomira Kamińskiego, wspieranych przez wszystkich członków Prezydium i Komisji Zakładowej – była to oferta gwarantująca utrzymanie zatrudnienia i rozwój firmy. Niestety była sabotowana przez inne organizacje związkowe i sporą część pracowników. Dziś oczekujemy przedstawienia, przez tych na których głosowała znaczna cześć Załogi, a związki zawodowe zapraszały na pikiety, oferty lepszej od tej Orlenu. Bo chyba taki był sens i cel tychże działań?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 10 =