To będzie ciężki rok dla emerytów

sty 20, 2014 | Ze Związku

1,1 proc. wyniosła ubiegłoroczna emerycka inflacja. Planowana waloryzacja rent i emerytur miała wynieść połowę tego, co rok temu.

Wyniesie jeszcze mniej. Świadczenia ledwo wzrosną.
W projekcie budżetu na 2014 rok było zapisane, że podwyżki rent i emerytur wyniosą 2,14 proc. Prawie połowę tego, o ile emerytury wzrosły w roku 2013 (4 proc.), kiedy średnio emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 10 =