TK: zmiany w OFE zgodne z konstytucją

lis 5, 2015 | Aktualnosci

Zabranie pieniędzy z OFE i domyślność w wyborze ZUS/OFE na ZUS jest zgodna z Konstytucją – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.                                                                                                                            Wnioski do Trybunału złożyli: ówczesny prezydent Bronisław Komorowski oraz ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.Wątpliwości prezydenta budził zakaz inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez skarb państwa i nakaz inwestowania w akcje dużej części zgromadzonych przez OFE pieniędzy. Kwestionował też zakaz reklamy OFE w tak zwanych okienkach transferowych. Bronisław Komorowski zaskarżył te regulacje ze względu na wątpliwości co do ich zgodności z zasadami zaufania do państwa i stanowionego prawa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej , ochrony interesów w toku oraz wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Natomiast Irena Lipowicz złożyła skargę ws. niezgodności z konstytucją przeniesienia środków finansowych z OFE do ZUS-u. Ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich była zdania, że przepisy naruszają zasady: zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. Oba wnioski Trybunał połączył w jeden dokument, który rozpatrzył w pełnym składzie 15 sędziów

Sędziowie Trybunału pytali podczas rozprawy, m.in. o sens wprowadzania zakazu inwestowania w obligacje państwowe przez OFE oraz nakazu inwestowania w akcje. Wiceminister finansów Izabela Leszczyna odpowiadała że chodziło o to, by OFE inwestowały w realną gospodarkę, a nie papiery skarbowe

IAR

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 4 =