Terminarz wyborów Członka Zarządu

mar 1, 2016 | Aktualnosci

Terminarz wyborów Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A.

(Zbieranie podpisów pod listami poparcia dla kandydatów jako czynność przygotowawcza est dopuszczalne już od dnia 25 lutego 2016 r.).

29.02.2016 r. (poniedziałek)

 1. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Członka Zarządu GA ZAP SA Przedstawiciela Pracowników.
 2. Ogłoszenie kalendarza wyborczego.

Od dnia 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) od godz. 6.00 do dnia 1 marca 2016 r. (wtorek)
do godz. 24.00 przyjmowanie pisemnych zgłoszeń kandydatów na Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników do Przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej (GKW)
w budynku B – 50 na II piętrze (siedziba BHP).

Dopuszcza się zgłaszanie kandydatów w formie mailowej z załączonym skanem zgłoszenia od adresami Tomasz.Ogrodnik@grupaazoty.com, Bartlomiej.Tarkowski@grupaazoty.com lub enawrotek@pulawy.com pod warunkiem złożenia w formie papierowej w tym samym brzmieniu Przewodniczącemu GKW Tomaszowi Ogrodnikowi – budynek B-50 II piętro BHP ub Wiceprzewodniczącej GKW pani Elżbiecie Nawrotek – budynek H-65 laboratorium saletry lub Sekretarzowi GKW panu Bartłomiejowi Tarkowskiemu – bud. Dyrekcji Naczelnej, I piętro, pok. 123 do dnia 02.03.2016 r. do godz. 10.00.

02.03.2016 r. (środa), godz. 11.00, Posiedzenie GKW

 1. Zamknięcie listy kandydatów.
 2. Weryfikacja zgłoszeń kandydatów i zatwierdzenie listy kandydatów.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów na Członka Zarządu GA ZAP SA Przedstawiciela Pracowników w Rozgłośni Zakładowej, w intranecie zakładowym oraz fakultatywnie na tablicach ogłoszeń.
 4. Ogłoszenie regulaminu GKW.
 5. Rozpoczęcie kampanii wyborczej od chwili ogłoszenia listy kandydatów do dnia 07.03.2016 r.

02.03.2016 (środa), godz. 12.00 do 07.03.2016 r. (poniedziałek), godz. 16.00

 1. Prezentacja kandydatów w rozgłośni Zakładowej.
 2. Powiadomienie wyborców o terminie wyborów wraz z podaniem miejsca głosowania i czasu otwarcia lokali wyborczych w poszczególnych okręgach.

04.03.2016 r. (piątek), godz. 9.00 do 07.03.2016 r. (poniedziałek), godz.12.00
Sprawdzanie list wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych i przyjmowanie reklamacji z tym związanych.

07.03.2016 (poniedziałek), godz. 13.00, Posiedzenie GKW – rozpatrzenie ewentualnych reklamacji

8 marca 2016 r. (wtorek), godz. 4.30 do 11 marca 2016 (piątek), godz.9.30
WYBORY

11 marca 2016 (piątek) Zebranie GKW – godz. 9.30

 1. Przekazanie przez OKW urn z kartami do głosowania.
 2. Liczenie głosów.
 3. Około godz. 13.00: Ogłoszenie wyników wyborów I tury (Rozgłośnia Zakładowa, strona intranetowa Spółki, fakultatywnie tablice informacyjne).

11.03.2016 r. (piątek) do 14.03.2016 r. (poniedziałek), do godz. 13.00 – przyjmowanie skarg dotyczących wyborów
W przypadku rozstrzygnięcia wyborów w pierwszej turze:
14.03.2016 r. (poniedziałek) Zebranie GKW Godz. 13.00

 1. Rozpatrzenie skarg dotyczących wyborów.
 2. Stwierdzenie ważności wyborów
 3. Ogłoszenie wyników wyborów
 4. Przekazanie Radzie Nadzorczej dokumentacji wyborczej

W przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów w pierwszej turze, GKW zarządza II turę głosowania
11.03.2016 r. (piątek), godz. 11.00 – 13.00

 1. Ogłoszenie nazwisk kandydatów przechodzących do II tury wyborów
 2. Rozpoczęcie kampanii wyborczej od chwili ogłoszenia listy kandydatów do dnia 14.03.2016 r. (poniedziałek) (Rozgłośnia zakładowa, Strona intranetowa Spółki, fakultatywnie tablice informacyjne)

11.03.2016 r. (piątek) od chwili ogłoszenia listy kandydatów do 14.03.2016 r. (poniedziałek), godz.15.00

Prezentacja w rozgłośni zakładowej kandydatów przechodzących do II tury
14.03.2016 r. (poniedziałek) Spotkanie GKW o godz. 13.00 – rozpatrzenie ewentualnych skarg dotyczących przeprowadzonych wyborów.

15.03.2016 r. (wtorek) od godz. 4.30 – 18.03.2016 r. (piątek) do godz.9.30
WYBORY II TURA

18.03.2016 r. (piątek), godz. 9.30 Zebranie GKW

 1. Przekazanie przez OKW urn z kartami do głosowania  – liczenie głosów
 2. Ogłoszenie wyników wyborów lub komunikatu o nie rozstrzygnięciu wyborów (Rozgłośnia Zakładowa, strona intranetowa Spółki, fakultatywnie tablice informacyjne)

18.03.2016 r. (piątek) – 21.03.2016 r. (poniedziałek), do godz. 13.00: Przyjmowanie skarg dotyczących wyborów

21.03.2016 r. (poniedziałek), godz. 13.00 Posiedzenie GKW

 1. Rozpatrzenie skarg dotyczących wyborów
 2. Stwierdzenie ważności wyborów
 3. Ogłoszenie wyników wyborów
 4. Przekazanie Radzie Nadzorczej dokumentacji wyborczej

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 8 =