TARNÓW ZDETERMINOWANY ABY KUPIĆ PUŁAWY

sie 16, 2012 | Z kraju

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach poinformowały o podjęciu decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu do zapisywania się na akcje ZA Puławy pomimo nieziszczenia się jednego zastrzeżonego warunku wezwania.

13 sierpnia bezskutecznie upłynął termin, w którym zgodnie z pkt. 27 wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Azotowe Puławy, wzywające ZA Tarnów miały wskazać kandydatów do rady nadzorczej Puław.

Mogłoby to oznaczać, że Tranów mógłby zrezygnować z realizacji wezwania. Jednak wzywający zdecydował się o nabywaniu akcji ZA Puławy pomimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku. Odstąpienie od warunku, o którym mowa w pkt. 27 wezwania nie oznacza rezygnacji przez wzywającego z zastrzeżonego w pkt. 6 wezwania warunku nabycia akcji w wezwaniu, tj. złożenia w wezwaniu zapisów obejmujących akcje uprawniające do wykonywania 32 proc. głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 15 =