Targowica

wrz 16, 2022 | Aktualnosci

Prezydium NSZZ Solidarność przy GA ZAP SA, po zapoznaniu się z propozycjami  Zarządu dotyczącymi obszarów negocjacji o Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, informuje że nie ma zamiaru podjąć jakichkolwiek rozmów nad tą propozycją.

Jest ona urągająca Załodze i stanowi nadużycie sytuacji w której wstrzymana jest produkcja.

Solidarność zawsze reprezentuje rozsądek, praworządność, profesjonalizm, uczciwość oraz wolę porozumienia, ale przedstawione propozycje wykluczają nasze uczestnictwo w pracach nad nimi.

Jako Prezydium uważamy, że “związki zawodowe” uczestniczące w piątkowym spotkaniu dopuszczą się zdrady interesów Załogi. To zwyczajna Targowica.

Solidarność jest gotowa podjąć negocjacje jeśli w propozycjach Zarządu pojawią się regulacje dotyczące między innymi: stażowego, dodatków dla mistrzów, wzrostu wypłaty Nagrody z okazji Dnia Chemika, oraz prowadzenia jasnych zasad awansów, zarówno pionowych jak i poziomych. W innym przypadku NSZZ Solidarności nie zgodzi się na żadne zmiany w ZUZP !! 

Piotr Śliwa

Jerzy Chrzanowski

Sławomir Kamiński

Jarosław Król

Wojciech Powszedniak

Michał Świderski

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 11 =