Tańsze tankowanie dla członków NSZZ Solidarność

wrz 24, 2018 | Aktualnosci

LOTOS Paliwa proponuje członkom NSZZ SOLIDARNOŚĆ możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima.

Zapisy osobiście w Biurze naszej Komisji (wymagane wypełnienie i podpisanie wniosku).

 

ULOTKA I ZASADY POSIADANIA KARTY LOTOS BIZNES

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 5 =