Taki prezent dla Zarządu

sie 22, 2019 | Aktualnosci

Żeby nie było, że NSZZ i ZZPRC się gniewają  😉 . Pokazujemy, między nami wszystko jest w największym porządeczku. Może nawet chcielibyśmy czasem się droczyć ale  nie ma na to szans. Co zrobić 🙂

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 5 =