Tak się bawiliśmy….

wrz 17, 2012 | Aktualnosci

14 września odbyło się się w Ośrodku na Wólce Profeckiej Ognisko dla członków Związku. Pogoda dopisała, goście też. Zabawa trwała długo i jak podkreślają uczestnicy była bardzo udana.

  • Relacja foto z Ogniska
  • Statut organizacji

    Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

    Kontakt z nami

    7 + 8 =