Szkolenie w Opolu Lubelskim

lip 24, 2014 | Aktualnosci

W dniach 11-13 lipca w Hotelu Zacisze odbyło się szkolenie dla członków naszego Związku. Organizatorem był Zarząd Regionu Środkowowschodniego, a finansowane było ono ze środków Unii Europejskiej i programu rozwoju zasobów ludzkich. Tematem szkolenia były szeroko pojęte kontakty związkowców z mediami, umiejętność formułowania krótkich informacji dla mediów, zachowanie przed kamerą. Tę część prowadził znany wszystkim z telewizji redaktor Tomasz Jasina. Drugą część prowadziła pani dr. Marzena Cichorzewska adiunkt w katedrze Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Dotyczyła ona sposobu prowadzenia negocjacji, począwszy od życia codziennego a skończywszy na pracy związkowej.

 

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 12 =