Szesnasty postulat

wrz 3, 2017 | Publicystyka/felietony

Uczestnicząc w uroczystościach Solidarności w dniu 31 sierpnia. Usłyszałem od Sławka Kamińskiego, że przygotowując się do tych wystąpień przeczytał 21 postulatów sierpniowych z 80 roku. Skłoniło mnie to do tego samego i pomiędzy wszystkimi 21 postulatami mnie zainspirował jeden. Zastanawiacie się państwo, który? Spieszę z odpowiedzią: 16.
Nie chcę mówić, że pozostałe są złe lub nietrafione, ale..ten właśnie 16 mnie najbardziej frapuje.

„Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę osobom pracującym”

Nie tylko pracującym, ale przede wszystkim ludziom potrzebującym, ludziom, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej potrzeby w końcu wszystkim nam, którzy potrzebują pomocy. Takie proste a takie pomijane, nieprawdaż?
Otóż czy ratownik medyczny słabo opłacany zrobi swoją pracę? Zrobi i to nad wyraz skutecznie, czy lepiej opłacany zrobi to lepiej? Otóż Nie, zrobi tak samo. Więc dlaczego ludziom, którzy ratują nam życie nie płacić lepiej? Dlaczego nie doceniać tych, którzy „walczą” na pierwszej linii frontu? Dlaczego doceniamy tylko lekarzy?
Piszę ten tekst, aby pokazać wszystkim jak często skupiamy się na tym, co „ja mam”, co „ja chcę” i „co mi się należy”. A tak naprawdę zapominamy o tych, którzy są cichymi bohaterami naszej walki o życie, naszej walki codziennej z ….. z naszymi słabościami i dolegliwościami.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 15 =