Szef Regionu także dziękuje za udział w Dniach Protestu

wrz 18, 2013 | Aktualnosci

Drodzy Związkowcy, Szanowni Uczestnicy Dni Protestu,

Za nami cztery dni aktywności i działania, a jeszcze większy okres przygotowań do akcji w Warszawie. Chciałbym, w imieniu Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ ?Solidarność? podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasze działania.
Serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom Związkowcom i Przyjaciołom ?Solidarności? za obecność w Warszawie przez wszystkie dni protestu.
Szczególne podziękowania kieruję do tych, którzy aktywnie włączyli się w przygotowania i organizację wyjazdów ? rozdawali ulotki, rozwieszali plakaty, informowali, zachęcali, organizowali autokary i inne środki transportu. Nie sposób wymienić wszystkich działań i wszystkich zasług, ale bez waszej pomocy nie byłoby nas tak wielu w stolicy.
Jestem dumny z postawy związkowców naszego Regionu oraz wszystkich, którzy zechcieli nam towarzyszyć ? wiem, że nie było łatwo, ale pokazaliśmy 14 września, że w jedności siła i że taką siłę posiadamy. To dopiero początek drogi, ale pewność, że walczymy w słusznej sprawie, że bronimy ciężko pracujących ludzi, daje nam siłę.
Jeszcze raz dziękuję za Waszą postawę i obecność!

Marian Król
Przewodniczący Regionu Środkowowschodniego
NSZZ ?Solidarność?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 2 =