Suplement do Pisma w sprawie podwyżek

kwi 8, 2013 | Z zakładu

Przedstawiamy suplement do Pisma Złożonego przez 3 ZZ w sprawie podwyżek

W dniu 16 stycznia 2013 roku, zakładowe organizacje Związkowe wystąpiły z pismem do Zarządu w sprawie podwyżek. Pod wyżej wymienionym pismem podpisały się między innymi ZZIT, Solidarność , MZZP-ZAP i Związek KADRA ?AZOTY. W otrzymanej odpowiedzi z dnia 24 stycznia br. Zarząd podał warunek jakichkolwiek rozmów  o podwyżkach jest zakończenie negocjacji konsolidacyjnych powiększonej Grupy Azoty.
Uważamy, że proces negocjacji w sprawie konsolidacji został prawie zakończony, brakuje jedynie zawarcia Umowy Społecznej . Zastanawiające i dziwne dla nas jest to, że proces jest maksymalnie przeciągany.
W ostatnim czasie wpłynęło do naszego związku pismo w sprawie podwyżek sygnowane przez ZZPRC, abyśmy je podpisali. Uznaliśmy, że jest ono zbieżnie do naszego pisma ze stycznia. Nie chcąc się powtarzać, uznaliśmy, że należy zorganizować spotkanie wszystkich organizacji związkowych w tej sprawie. Do takiego spotkania doszło 5 kwietnia, jednak forma pisma przedstawiona przez liderów ZZPRC była dla Nas nie do przyjęcia. Była to jedynie postawa żądająca bez jakichkolwiek spotkań i rozmów z Zarządem ZAP. ( cytując jednego z liderów ZZPRC ,,ja tak chcę i tak ma być a na gębę Jarczewskiego nie chcę patrzeć?)
Spotkanie było naszą kolejną próbą wspólnych działań, niestety próbą kolejny raz nieudaną, bowiem mimo rozmów ZZPRC nie zdecydowali podpisać się pod propozycją trzech Organizacji tj.Solidarność , MZZP-ZAP i Związek KADRA ?AZOTY.
Nieoficjalnie wiemy, że liderzy sąsiedniego związku wypracowali swoje pismo do Zarządu ZAP, ale jego treści nie znamy.
W spotkaniu wszystkich Związków zawodowych, które my zaproponowaliśmy odczuwało się aspekty dalszych działań, wywoływania niepokoju i złej atmosfery wśród pracowników Zakładów. W tym momencie uważamy, że pracownikom naszej firmy potrzebny jest spokój, praca nad umową społeczną , podwyżkami czy nagrodą na Dzień Chemika. Widocznie liderzy ZZPRC uważają inaczej.
Dziwnym jest to także,że pismo ZZIT, ZZPRC i SZZ nie ujrzało do tej pory światła dziennego.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 12 =