SUKCES ROZSĄDKU

lis 5, 2021 | Aktualnosci

W dniu 05.11.2021r. na spotkaniu o godz. 13.00 wszystkie organizacje związkowe podpisały POROZUMIENIA regulujące:

–  wypłatę rekompensaty za 2021r. w wysokości 2500 zł dla każdego pracownika i jest to niezależne od nagrody świątecznej,

– podwyżki od 01.01.2022r. w wysokości 5,6% od płacy zasadniczej pracownika,

– wprowadzenie zapisu do ZUZP drugiej wolnej godziny,

– wprowadzenie i zapisanie w ZUZP dodatku funkcyjnego dla mistrzów i kierowników oraz dla pracowników ich zastępujących za czas ich nieobecności.

Porozumienia zostaną opublikowane na stronie niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 6 =