Sukces porozumienia NSZZ

kwi 14, 2024 | Aktualnosci

Do Porozumienia Organizacji NSZZ Solidarność z Grupy Azoty – przystąpił SIARKOPOL. Oczywiście były dyskusje, oczywiście było “pogadane” – bo koledzy mają swój ogląd rzeczy, najważniejsze jest jednak to, że jesteśmy razem. A swoją droga to fantastyczni ideowi  ludzie, takich nam potrzeba.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 4 =