Sukces NSZZ Solidarność – zmiany w Układzie Zbiorowym

kwi 8, 2020 | Aktualnosci

NSZZ Solidarność dziś podpisała z Zarządem porozumienie dotyczące sporów w sprawie nagrody z okazji Dnia Chemika, nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wyprowadzenia ze Spółki opłat za znak towarowy (część sporów prowadziliśmy wspólnie z ZZPRC).

Oto efekt:

  • Dzień Chemika – zwiększenie w Układzie Zbiorowym z 10 do 20 % wypłaty przeciętnego wynagrodzenia z okazji Dnia Chemika (w 2020 roku  będzie to nie mniej niż 2 500 PLN brutto);

  • Wprowadzenie do Układu Zbiorowego nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia w wysokości nie mniejszej niż 15 % średniego wynagrodzenia ( w 2020 roku będzie to nie mniej niż 1500 PLN brutto) ;

  • Nie będziemy żądać w ramach sporu zbiorowego zaprzestania wyprowadzania z naszej firmy do Tarnowa opłat za znak towarowy – oczywiście będziemy tego dochodzić innymi drogami.

W naszej ocenie jest to ogromny sukces negocjacyjny NSZZ Solidarność. Nasi przyjaciele mogliby troszkę wytrzymać ze ściąganiem banerów np. do publikacji wyników i sprawa mogłaby się zakończyć jeszcze większym sukcesem Załogi.

No cóż, jest jak jest. Faktem pozostaje, że sprawy poszły bardzo do przodu, ale mogły pójść dalej (nie dużo, ale dalej). Wszystko ma swoją cenę, przyjaźń też i my to rozumiemy.

PS.

Mamy nadzieję, że OPZZ i ZZiT szybciutko podpiszą Protokół Dodatkowy do Układu Zbiorowego.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 6 =