Sukces NSZZ Solidarność ! Mamy to 🙂 !

lut 7, 2020 | Aktualnosci

Żółte związki zawodowe od miesięcy “walczyły” o dodatkową godzinę wolnego dla pracowników jednozmianowych, wystarczyło jednak wspólne pismo dwu największych organizacji związkowych (NSZZ i ZZPRC), jedno spotkanie z Zarządem oraz dwie wizyty związkowców w Warszawie i opór Zarządu został przełamany. Na tym przykładzie widać ile kto waży. Dalsze prace nad koniecznymi zmianami trwają 😉 i trwać będą.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 2 =