Strefa ekonomiczna będzie większa. Ale czy będzie więcej miejsc pracy?

lut 28, 2014 | Z miasta

Nowe tereny w mieście zostaną włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej ?Starachowice” ? zdecydował we wtorek rząd. To nadzieja na nowe miejsca pracy w Puławach.

Chodzi o dwie działki o łącznej powierzchni około 6 ha przy ul. Komunalnej oraz cały obszar Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wszystkie te tereny należą do miasta. ? Rozszerzenie obszaru strefy daje większe szanse napływu nowych inwestycji ? podkreśla wicepremier Janusz Piechociński.

Dotychczas inwestycje realizowane w puławskiej podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ?Starachowice” były dużymi przedsięwzięciami, gdyż tylko takie miały szanse na uzyskanie ulg. Trzy swoje projekty zrealizowały tam Zakłady Azotowe ?Puławy” (modernizacja Mocznika oraz dwie instalacje do produkcji nawozów), a jeden francuska firma Air Liquide (tlenownia). Duże nakłady finansowe nie wiązały się jednak z dużą ilością miejsc pracy. Projekty Zakładów Azotowych w strefie ekonomicznej pozwolą na zatrudnienie zaledwie 85 osób (w chwili kiedy zakończy się trzeci z nich). Z kolei przedstawiciele firmy Air Liqiude nawet nie potrafili nam wczoraj udzielić informacji, ile osób znalazło u nich pracę.

W przypadku nowych terenów włączonych do puławskiej podstrefy mają one przyciągnąć mniejszych inwestorów. Aby uzyskać pomoc w postaci ulg podatkowych przedsiębiorca będzie musiał teraz zainwestować co najmniej 100 tys. euro.

? Do tej pory chcąc zainwestować w puławskiej podstrefie trzeba było ponieść wielomilionowe nakłady. Teraz to się zmienia ? cieszy się Grzegorz Nakonieczny, wiceprezydent Puław. ? Na pewno nie jest to oferta dla szewca czy krawca, ale w tej chwili mniejszym przedsiębiorcom na pewno będzie łatwiej wejść do strefy ? dodaje Jarosław Pazik, kierownik Wydziału Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Puławy.

Pomoc dla przedsiębiorców otwierających swoją działalność w strefach ekonomicznych polega na uzyskaniu ulg w podatku dochodowym i od nieruchomości. W zależności od wielkości firmy inwestor będzie mógł uzyskać zwolnienia podatkowe w wysokości od 50 proc. (duże przedsiębiorstwa) aż nawet do 70 proc. poniesionych kosztów inwestycji.

W ubiegłym roku wydłużono okresu funkcjonowania wszystkich polskich stref do końca 2026 r. Zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami, mogły one działać tylko do końca 2020 r.
reklama

Źródło. mmpulawy.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 2 =