Stanowisko SPCH w sprawie Grupy Azoty

cze 12, 2014 | Aktualnosci

Na odbywającym się w Spale Kongresie Sekretariatu Przemysłu Chemicznego przyjęto szereg uchwał i stanowisk. Nas najbardziej interesuje Stanowisko Nr dotyczącej wciągnięcia Grupy Azoty na listę przedsiębiorstw.

STANOWISKO nr 3

XIV Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego SPCH NSZZ ?Solidarność?

Delegaci zebrani na XIV Kongresie SPRAWOZDAWCZO ? WYBORCZYM Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ ?Solidarność? uznając Grupę Kapitałową Azoty za znaczącą dla Gospodarki Narodowej i regionów w których funkcjonują wchodzące w jej skład firmy tj. Z. A. Puławy, Z.Ch. Police, Z.A. Kędzierzyn, oraz Grupa Azoty S. A. w Tarnowie, zwraca się do Sejmu RP., Rządu i struktur krajowych i regionalnych Związku o podjęcie działań zmierzających do uchwalenia przez Sejm RP ustawy uznającej obszar sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej za strategiczny dla Gospodarki Narodowej.
Tym samym do obszaru tego powinny zostać włączone firmy tworzące Grupę Kapitałową Azoty, a Skarb Państwa powinien dysponować w niej niezbywalnym pakietem kontrolnym – 51 % Akcji.

przyjęto przy 1 wstrzymującym

Przewodniczący Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków Kongresu

 

Wszystkie uchwały i stanowiska dostępne tutaj.

6-Uchwały KongresuSPCH

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 15 =