Stanowisko Komitetu w sprawie wyboru nowego Prezesa Zarządu Grupy Azoty

kwi 30, 2013 | Z zakładu

Komitet Obrony Zakładów Azotowych prezentuje pismo wyrażające zadowolenie z powodu wyboru Pana Pawła Jarczewskiego na Prezesa Zarządu Grupy Azoty.Pismo Jarczewski

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 5 =