Stanowiska WZD NSZZ Solidarność – jest grubo – będzie grubiej 🙂

mar 26, 2023 | Aktualnosci

Uchwała programowa będzie opublikowana we środę (jedziemy z łajdakami)

Stanowisko nr 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów NSZZ „Solidarność” Grupy Azoty „Puławy” S.A. z dnia 24 marca 2023 roku zwraca się z apelem do Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. o podjęcie wszelkich działań mających na celu utrzymanie produkcji na wszystkich istniejących instalacjach, oraz utrzymanie zatrudnienia i właściwego poziomu płac Załogi. Przyczyni się to do utrzymania rodzin pracowników, a podatki będą stanowić korzyść dla miasta i regionu.

Stanowisko nr 2

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Grupie Azoty „Puławy” zobowiązuje Komisję Międzyzakładową do podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu jak najszybsze wyodrębnienie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. ze struktur Grupy Azoty.

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jak najszybciej powinny zostać wiodącym i niezależnym przedsiębiorstwem, bo tylko taka forma działalności gwarantuje dalszy rozwój, bezpieczeństwo  : produkcji i utrzymanie miejsc pracy.

Stanowisko nr 3

Szacunek, podziw i atencja dla wszystkich kobiet, są nie tylko piękną tradycja naszego Narodu, ale też częścią dziedzictwa kultury zachodu. Kobieta zawsze stoi na piedestale i jest obiektem podziwu.

Jak widać nie wszyscy podzielają takie wartości, ludzie kierujący Zakładem Porcelany Stołowej „Karolina” są innego zdania. Nasz kolega związkowy został ukarany karą nagany za wręczanie upominków kobietom w dniu ich święta.

Związkowcy NSZZ Solidarność z Grupy Azoty „Puławy” stanowczo protestują przeciwko poniżaniu kobiet przez zarząd Zakładu  Porcelany Stołowej „Karolina” i szykanowaniu Ireneusza  Bessera.

Żądamy przeprosin zarówno dla pracujących w tym zakładzie kobiet jak i wycofania nagany dla Ireneusza Bessera.

Stanowisko nr 4

Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty „Puławy” stanowczo sprzeciwia się atakowi jaki przypuściła TVN-owska  bezideowa dzicz na Świętego Jana Pawła II.

Błotem pomówień, przygotowanym przez ludzi nieposiadających  podstawowych umiejętności warsztatowych  do oceny wartości historycznych źródeł, został zbrukany największy z Polaków.

Stacja telewizyjna założona przez ubeckie środowiska, za pomocą ubeckich metod niszczy to co nas jednoczy i jest naszym kręgosłupem ideowym i moralnym.

Tolerowanie takiego stanu rzeczy przez KRRiT jest skandalem samym sobie, oczekujemy wyciągnięcia wobec stacji TVN przykładnych konsekwencji tak aby nikt więcej nie poważył się na tak haniebne i prostackie zachowanie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 3 =