STĄD RUSZYŁA LAWINA – RELACJA Z OBCHODÓW 35 ROCZNICY POWSTANIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

paź 2, 2015 | Aktualnosci

30 września okazał się bardzo ważnym dniem dla naszej Komisji Międzyzakładowej. Wtedy to w bardzo gościnnych murach Pałacu Czartoryskich w Puławach odbyły się uroczyste obchody 35- rocznicy powstania naszego Związku. Na uroczystej gali, gościliśmy wielu przyjaciół naszego Związku. Obecni byli dwaj duszpasterze Solidarności ks. Tadeusz Siwkiewicz i ks. Aleksander Zeń. Nie zabrakło najwyższych władz naszej organizacji wice- przewodniczącego  Komisji Krajowej Tadeusza Majchrowicza, przewodniczących Regionu Środkowo – Wschodniego Mariana Króla i Krzysztofa Choiny. W uroczystościach brali udział przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Mirosław Miara, przewodniczący z kopalni węgla kamiennego w Bogdance Antoni Pasieczny, przewodniczący NSZZ w WSK PZL Świdnik Andrzej Kuchta wraz z wiceprzewodniczącym Tomaszem Kasperskim oraz koledzy związkowcy z NSZZ Grupa Azoty S.A. Tarnów przewodniczący Tadeusz Szumlański i jego zastępca Józef Ogorzelec. Wśród nas gościli kandydaci do parlamentu RP, profesor Krzysztof Szulowski z PIWet – u oraz Artur Soboń – sekretarz miasta Świdnik. W tak uroczystej chwili nie mogło zabraknąć także wspierającego wszelkie nasze działania senatora Rzeczypospolitej Stanisława Gogacza, wiceprezesa Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A. Wojciecha Kozaka, przewodniczącej Rady Miasta Puławy Bożeny Krygier z jej zastępcą Zbyszkiem Śliwińskim. Nasze uroczystości zaszczycił także wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński. Nie możemy oczywiście zapomnieć o najważniejszych gościach, weteranach Solidarność, którzy przed 35- laty często z narażeniem życia rozpoczynali protesty i zakładali Solidarność w Zakładach Azotowych Puławy. Nad oprawą muzyczną czuwał zespół ,,Aplauz” z Gołębia pod przewodnictwem Dariusza Kosmowskiego i Doroty Jabłońskiej. Podczas uroczystej gali uhonorowano najbardziej zasłużonych byłych i obecnych działaczy zakładowej Solidarności pamiątkowymi medalami i dyplomami wydanych specjalnie na jubileusz powstania Związku przez Komisję Międzyzakładową. Medale Bene Meritus wręczył Marian Król, szef Regionu Środkowo-Wschodniego, a dyplomy podziękowań Zasłużony dla województwa lubelskie, przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego Paweł Nakonieczny.
Uroczystości rozpoczął przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,S” w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Puławy S.A. – Andrzej Jacyna, którego wspierał zastępca Piotr Śliwa. W wystąpieniu z okazji 35- lecia przewodniczący wspomniał ryt historyczny a szczególnie słowa wypowiedziane w 1979 roku na placu Zwycięstwa w Warszawie przez Jana Pawła II, które dały inspirację społeczeństwu w 1980 do powstania NSZZ , jak również była to iskra do odzyskania wolności po 1989 roku przez Polskę, Białoruś, Litwę, Łotwę, Ukrainę, czy upadku muru Berlińskiego. W następnej kolejności były przemówienia zaproszonych gości, gdzie mówcy wspominali o sukcesach NSZZ Solidarność, ale i o problemach, które należy rozwiązywać.

Odznaczeni i wyróżnieni przez Kapitułę działacze Związku
Zasłużeni działacze związku będący na emeryturze.
1. Benicki Zenon
2. Białas Kazimierz
3. Juśko Elżbieta
4. Kędziora Zbigniew
5. Łodyga Jan
6. Puchacz Adolf
7. Szafrańska Halina
8. Świderski Andrzej
9. Wiśniewski Zdzisław
10. Zubowski Zbigniew

Odznaczyć medalami zasłużony dla Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność następujących członków Związku.
1. Daczka Stanisława
2. Godzisz Wiesław
3. Góra Roman
4. Harmasz Sylwester
5. Hereć Bogusław
6. Jacyna Andrzej
7. Kuśmierz Henryk
8. Nawrotek Elżbieta
9. Sikora Waldemar
10. Sobieszek Zygmunt
11. Szymański Grzegorz
12. Ścibior Krzysztof
13. Wójtowicz Jacek
Odznaczeni przez kapitułę duszpasterze Ludzi Pracy
1. ks. Zeń Aleksander
2. ks. Siwkiewicz Tadeusz
Kapituła postanowiła przyznać także medale dla następujących instytucji, które współpracują z Komisją Międzyzakładową NSZZ Solidarność.
1. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
2. Region Środkowo – Wschodni NSZZ Solidarność
3. Oddział NSZZ Solidarność Ziemia Puławska
4. Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność
5. Sekcja Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność
6. Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
7. KM NSZZ Solidarność WSK ”PZL-Świdnik” S.A.
8. KM NSZZ Solidarność w LW ”Bogdanka” S.A.

Kapituła postanowiła przyznać medal dla Krzysztofa Brzezińskiego- Wójta Gminy Puławy.

Kapituła postanowiła także uhonorować członków Związku dyplomami uznania za działalność związkową.
Wyróżnieni dyplomami z podziękowaniami
1. Antczak Ewa
2. Baćkowski Paweł
3. Drewienkowski Tomasz
4. Dudek Małgorzata
5. Jedliczko Sławomir
6. Jezierska Teresa
7. Kapciak Dariusz
8. Kujawski Andrzej
9. Pacek Henryk
10. Szczypa Tadeusz
11. Szymański Piotr
12. Śliwa Piotr
13. Świderski Wojciech
14. Wiejak Stanisław
Dodatkowo kapituła postanowiła podziękować:
1. Pawłowi Jarczewskiemu – prezesowi Grupy Azoty S.A.
2. Marianowi Rybakowi – prezesowi Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
3. Wojciechowi Kozakowi – wiceprezesowi Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
4. Zenonowi Pokojskiemu – wiceprezesowi prezesowi Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
5. Stanisławowi Gogaczowi – Senatorowi RP.
6. Małgorzacie Sadurskiej – Ministrowi w Kancelarii RP.
7. Publicznemu Gimnazjum w Gołębiu.
8. Szkole Podstawowej w Gołębiu.
9. Bożenie Krygier- przewodniczącej Rady Miasta Puławy.
10. Witoldowi Popiołkowi- staroście powiatu puławskiego.
Odznaczeni Medalami BENE MERITUS przez szefa Regionu Środkowo-Wschodniego:
1. Godzisz Wiesław
2. Harmasz Sylwester
3. Jacyna Andrzej
4. Nawrotek Elżbieta
5. Szymański Grzegorz

Odznaczeni dyplomami Zasłużony dla województwa lubelskiego zostali :

1. Jacyna Andrzej
2. Góra Roman
3. Szymański Grzegorz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 12 =