Sprawdzamy Grzegorza Amoniakalnego

cze 29, 2022 | Aktualnosci

Zgodnie z naszą wcześniejszą deklaracją sprawdzamy jak zachował się Grzegorz Mandziarz podczas głosownia nad strategią w której była konsolidacja z Tarnowem zbycie PROZAP, STOZAP i oddanie REMZAP do Tarnowa. Pan Grzegorz jest prominentnym działaczem ZZPRC, oraz lojalnym, choć już byłym, przedstawicielem tej organizacji w Radzie Nadzorczej naszego przedsiębiorstwa.

 Zobaczymy czy Grzegorz darł szaty i krzyczał: JESTEM PRZECIW, PO MOIM TRUPIE, NIE POZWOLĘ rozgrabić naszego Zakładu. Jesteśmy pewni że tak właśnie było, ale: kontrola jest najwyższą formą zaufania – dlatego sprawdzamy.

No chyba, że było inaczej i Grzegorz milczał, zgadzał się, nie zabierał głosu i wcale nie był przeciw. Wtedy zapytamy Grzegorza: ilu członków rodziny zatrudnił w ZAP i czy była to cena za milczenie i brak sprzeciwu? I czy groźba zwolnienia setek osób w PROZAP, STOZAP i REMZAP była tego warta? Bo wszystko ma swoją cenę – bierność też.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 11 =