SPOTKANIE ZARZĄDU ZE ZWIĄZKAMI – relacja

gru 2, 2015 | Aktualnosci

23 listopada odbyło się kolejne spotkanie Zarządu z Organizacjami Związkowymi naszej Spółki. Zarząd na spotkaniu obecny był w pełnym składzie. Jakkolwiek temat nagrody świątecznej był w agendzie ostatnim punktem spotkania, to warto od niego zacząć. Zarząd poinformował bowiem o możliwości wypłaty do 18 grudnia nagrody w wysokości 1 500 zł brutto.
Z innych ważnych tematów należy odnotować, że trwają prace nad regulaminem Brązowej odznaki dla pracowników. Na razie brak co prawda wspólnego stanowiska, ale Zespół zadaniowy ma się spotkać kolejny raz na początku grudnia.
W ramach Programu Azoty Pro który przebiega w całej Grupie, koncentrujemy się w Puławach na trzech zadaniach. W tym na optymalizacji produkcji amoniaku. Chodzi o zmniejszenie ilości potrzebnej energii zużywanej na jednostkę amoniaku. Program ten jest ściśle monitorowany i w 2017 r. będzie można szczegółowo wskazać oszczędności. Kolejna sprawa to wspólna polityka dotycząca zakupu węgla. Każda ze spółek Grupy Azoty może optymalizować koszty zakupu w zależności od sytuacji rynkowej.
Rozważana jest kontynuacja przerwanych prac nad programem wartościowania stanowisk pracy oraz budową nowego taryfikatora – aktualnego dla obecnej sytuacji i potrzeb naszej firmy. Organizacje związkowe chcą przygotować stosowny dokument, żeby rozpocząć prace nad wartościowaniem.
Trwają procedury w zakresie prywatyzacji menadżersko – pracowniczej w spółkach Medical oraz Remzap i można powiedzieć, że prace są tu na ukończeniu.
W DW Jawor, wcielonym ponownie w struktury naszej Spółki, nastąpiły zmiany organizacyjne. Obłożenie znacznie zwiększono – teraz przygotowywana jest modernizacja ośrodka.
Wrócono do tematu stworzenia zachęt do przechodzenia na emeryturę w ramach utworzonego systemu Programu Dobrowolnych Odejść dla załogi. Mamy wzorzec z Grupy Azoty – związkowcy będą analizować ten projekt.
W wielu pozostałych punktach nie padły nowe propozycje lub nie osiągnięto konkluzji.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 5 =