Spotkanie z Zarządem ( łapówki w tle)

wrz 14, 2023 | Aktualnosci

Odbyło się spotkanie z Zarządem. Padły trzy merytoryczne pytania. Zadał je Sławomir Kamiński.
1) Jaki jest stan negocjacji z Orlenem?
2) Kiedy siadamy do rozmów o podwyżkach?
3) Czy GA ZAP będzie sprzedawał amoniak do Kędzierzyna?
Ad. 1
Pan Prezes Bryda stwierdził, że Zarząd Puław nie sypie piachu w tryby, nie spowalnia, a jedynie dba o to, żeby nie przekazać informacji mogących, w przypadku gdy nie dojdzie do transakcji, dać przewagę rynkową, np. Anvilowi.
Ad.2
W najbliższym czasie zostanie podany termin takiego spotkania.
Ad.3
Nie będzie sprzedaży amoniaku do Kędzierzyna.
Więcej pytań merytorycznych nie było.
Pan Wręga był namawiany przez Pana Prezesa Brydę, żeby w przypadku domniemanych nieprawidłowości zawiadamiał: prokuraturę, CBA, itd. Pan Wręga stwierdził, że nie będzie tego robił. Wyraził oburzenie, że w tym samym postępowaniu miałaby być badana sprawa zakupów remontowych i urządzeń, które nigdy nie pracowały (np. na Kapro).
Pan Wręga oświadczył, że nie potrafi dawać łapówek, ale na pytanie:  czy nie potrafi również brać , nie odpowiedział.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 7 =