Spotkanie z Zarządem i uroczym prowadzącym.

wrz 16, 2020 | Aktualnosci

Dziś (16.09.2020) odbyło się spotkanie NSZZ „Solidarność” oraz pozostałych organizacji związkowych z Zarządem Spółki ( reprezentowali go Prezes Hryniewicz i Wiceprezes Janiszek) w ramach forum związków zawodowych GA ZAP SA. Forum (choć nazwa kojarzy się fatalnie, bo tak samo nazywa się lewacka centrala związkowa) jest innowacyjnym pomysłem obecnego Zarządu na podniesienie kultury komunikacji w naszej firmie. Zamysł cenny i szlachetny. I – jak pokazało dzisiejsze spotkanie – nawet udany. Oczywiście pojawiło się nikczemne podejrzenie, że wynikało to z faktu, iż nie uczestniczyli w nim przedstawiciele ZZPRC. NSZZ nie uważa, żeby te fakty dało się dziś wprost połączyć, naszym zdaniem próba badawcza jest zbyt mała 😊 .

Na spotkaniu zostały poruszone tematy wyników finansowych firmy oraz postulatów NSZZ dotyczących stażowego, zmian w taryfikatorze oraz bieżąca sprawa wypłaty premii kwartalnej. Poruszono też temat skandalicznej prywatyzacji Medicalu i wynikającego z tego faktu pogarszania się jakości i wachlarza usług medycznych (ponoć mają sprawdzać meble kuchenne niektórym).

NSZZ „Solidarność” z przychylnością i aprobatą przygląda się tej inicjatywie (forum). Czy będziemy w niej uczestniczyć na stałe, będzie zależało od tego, czy to NSZZ będzie miała możliwość wskazania wiceprzewodniczącego tego zgromadzenia.

Jedna rzecz nie ulega jednak wątpliwości: prowadzący obrady w imieniu Zarządu Pan Mecenas był tak uroczy (w najlepszym i najszczerszym tego słowa znaczeniu), że aż nieładnie było go czołgać na pierwszym spotkaniu. Postanowiliśmy jednak, że na drugim spotkaniu fakt ten ulegnie radyklanej zmianie – bo jest podejrzenie, że był to chytry chwyt negocjacyjny Zarządu.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 12 =