Spotkanie z Zarządem 22.06.2020

cze 23, 2020 | Aktualnosci

W dniu 22 czerwca odbyło się spotkanie z Zarządem. Jest to część nowego sposobu komunikowania się z organizacjami związkowymi. Spotkanie przebiegało w nieodbiegającej od utartych norm atmosferze. Zarząd przedstawił ogólne informacje bieżące. Przedstawiciele NSZZ wyrazili uznanie dla tego typu inicjatyw co do idei. Nasz sceptycyzm wywołuje lista zaproszonych gości – w naszej ocenie powinny być to spotkania organizacji reprezentatywnych. Można mieć umiarkowane nadzieje, że w przyszłości kolejne spotkania będą bardziej merytoryczne i lepiej przygotowane logistycznie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 5 =