Spotkanie z Prezydium Regionu

mar 18, 2013 | Aktualnosci

15 marca w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyło się spotkanie z Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność. Głównym powodem zorganizowania takiego spotkania była aktualna sytuacja w Polsce, planowany strajk generalny na Śląsku czy inne formy zwrócenia uwagi na trudną sytuację gospodarczą i finansową w Polsce. Uczestniczyli w nim członkowie Prezydium Zastępca Przewodniczącego Regionu Środkowowschodniego Marek Wątorski, sekretarz Krzysztof Choina i Teresa Misiuk członek Zarządu. Z powodu fatalnych warunków drogowych panujących nad naszym regionem zabrakło przewodniczącego Mariana Króla.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia dokonań Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność w 2012. Potem po krótkim słowie wstępu doszło do dyskusji uczestników. Padło w niej kilkadziesiąt wniosków, niektóre były trafne niektóre niestety były zdecydowanie bezzasadne. W wyniku dyskusji dowiedzieliśmy się i dostaliśmy zaproszenia na zaplanowaną na 21 marca Manifestację organizowaną przez Region a dotyczącą aktualnej sytuacji w naszym kraju. Niewykluczone, że nie będzie to jedyny wyjazd członków naszej Komisji, bowiem na 26 marca ( data strajku Generalnego na Śląsku), planowana jest manifestacja pod urzędem wojewódzkim na którą zapraszamy wszystkich członków jak i sympatyków naszego związku. Wspólnymi działaniami wszystkich federacji akcje podejmowane w skali regionu jak i kraju
powinny przynieść skutek wobec arogancji władzy,Łamaniu kodeksu pracy, usuwania stałych przywilejów w pracowniczych. Bądźmy razem podczas ważnych dla Nas wszystkich wydarzeń !!

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 11 =