Spotkanie z Parlamentarzystami

sty 20, 2016 | Aktualnosci

W poniedziałek gościło w naszych Zakładach kilku lubelskich Parlamentarzystów. Dla części z nich była to pierwsza wizyta w naszej Spółce. Na spotkaniu z udziałem Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, która wystąpiła w roli gospodarza oraz władz naszej Spółki, rozmawiano na temat wagi Zakładów na gospodarczej mapie Lubelszczyzny. Strona związkowa podkreślała bogatą historię Zakładów i dbałość naszej firmy o ochronę środowiska. Przypomniała walkę o zablokowanie przejęcia „Puław” przez Synthos, a następnie o jak najkorzystniejsze zapisy umowy społecznej po konsolidacji z Grupą Azoty. Podkreślono bardzo dobrą kondycję ekonomiczną naszych Zakładów. Wskazano na zalety dodatkowego pakietu medycznego dla pracowników i prospołeczne działania firmy na rzecz regionu puławskiego. Za bardzo ważny element uznano obecność spółki na GPW. Władze spółki – zarówno Zarząd jak i przedstawiciele Rady Nadzorczej zaprezentowali pozycję rynkową naszej firmy, jej wyniki ekonomiczne i zakres zrealizowanych oraz planowanych inwestycji. Podkreślono innowacyjność Centrum Kompetencji PUŁAWY i wiodący wkład PUŁAW w funkcjonowanie całej Grupy Azoty. Uświadomiono też wieloaspektowy wkład naszej Spółki w rozwój regionu – począwszy od wymiaru lokalnych podatków przez tworzenie miejsc pracy – także u naszych licznych lokalnych kooperantów, a kończąc na działalności sponsoringowej z obszaru sportu, ochrony zdrowia czy kultury. Posłowie obecni na spotkaniu zadeklarowali chęć powtórzenia tego typu wymiany informacji w gronie jak najszerszej reprezentacji Parlamentarzystów z naszego Województwa. Poinformowali też o stworzeniu zespołu parlamentarnego działającego na rzecz Lubelszczyzny. foto 022 foto 026

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 1 =