Spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa

sty 27, 2016 | Aktualnosci

W dniu wczorajszym tj 26 stycznia br. w Warszawie zebrali się przedstawiciele Sekretariatu Przemysłu Chemicznego na pierwsze po wyborach parlamentarnych spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa Panem Henrykiem Baranowskim oraz dyrektorem Pawłem Kaczmarkiem. Przedstawicielami naszej Komisji na tym spotkaniu byli kol. Andrzej Jacyna i Piotr Śliwa. Podczas wczorajszego spotkania zostało poruszonych wiele problemów sekcji skupionych w Sekretariacie Przemysłu Chemicznego. Naszym celem było przekazanie Panu Ministrowi Baranowskiemu naszych obaw co do zmiany parytetów w zarządzaniu Grupą Azoty, co może mieć konsekwencje wyprowadzenia naszych Zakładów z Giełdy Papierów Wartościowych, co może skutkować, że staniemy się jednym z zakładów z Tarnowa. W dalszej konsekwencji może to skutkować zmniejszeniem załogi ZAP, po przez wygaszenie niektórych zakładów w naszej firmie, mogą zostać zlikwidowane zapisy Układu Zbiorowego Pracy czy inne zapisy pozaukładowe, bardzo korzystne dla naszych Pracowników. Zaznaczyliśmy, że jesteśmy najlepszą firmą w branży mówiliśmy o milionowych zyskach netto naszej firmy, że to my powinniśmy przewodzić Grupie Azoty i to wszystko może zostać zniszczone.

A.J

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 3 =