Spotkanie z działem rozwoju Związku

paź 30, 2013 | Ze Związku

Wczoraj w biurze Komisji Międzyzakładowej odbyło się spotkanie członków naszego Związku z przedstawicielami Działu Rozwoju NSZZ Solidarność z Regionu Środkowowschodniego a także Komisji Krajowej. Z Lublina przyjechały do nas Panie Daria Gładosz i Edyta Bąk, Komisję Krajową reprezentował Piotr Karpiarz.

Podczas toczonego w miłej atmosferze spotkania rozmawiano o dalszym rozwoju naszej organizacji w Zakładach Azotowych. Ustalono szereg działań, które będą kontynuowane już w listopadzie. Uczestnicy ustalili także harmonogram kolejnych spotkań. Następne odbędzie się już w listopadzie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 10 =