Spotkanie Noworoczne członków naszej Komisji

sty 25, 2016 | Aktualnosci

8 stycznia w Gościńcu nad Wisłą odbyło się spotkanie Noworoczne dla członków naszej Organizacji.  W uroczystej dla Nas chwili towarzyszyli  nam Przewodniczący Przemysłu Chemicznego Mirosław Miara, członkowie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność, przewodniczący Marian Król jego zastępcy Krzysztof Choina i Marek Wątorski,   Marek Chmielewski i Teresa Misiuk. Swoje życzenia powodzenia w Nowym 2016 Roku przekazał także prezes naszej spółki Wojciech Kozak

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 8 =