Spotkanie negocjacyjne ZUZP z 9 sierpnia

sie 14, 2017 | Aktualnosci

9 sierpnia odbyło się drugie spotkanie negocjacyjne Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W jego pierwszej części pochylono się nad propozycjami nowych zapisów układowych – zwłaszcza w zakresie przeniesienia do ZUZP kilku zapisów z naszego Regulaminu Pracy – w tym o pięciobrygadowym systemie czasu pracy. Postulowane przez stronę związkową negocjacje zmian w regulaminie premiowania postanowiono odłożyć na wrzesień.
W drugiej części spotkania dokonano natomiast przeglądu 16 tematów zgłoszonych Zarządowi przez zakładowe organizacje związkowe w kwietniu ub. roku. Uzgodniono, które z tematów można uznać za zrealizowane, a które wymagają jeszcze pracy. W tym drugim gronie znalazła się m.in. kwestia ścieżki rowerowej i udogodnień na bramie dla zakładowych rowerzystów oraz systemu zachęt dla dojeżdżania pracowników do pracy autobusami komunikacji miejskiej. Na kontynuację czeka też temat brązowych odznak zasłużonych pracowników, które uzupełniłyby obecny katalog odznaczeń przyznawanych przy okazji obchodów Dnia Chemika. Zdaniem strony związkowej jest jeszcze pole do rozmów w temacie współpracy z Agencją Pracy Tymczasowej.

Przy okazji spotkania poruszono też kwestię dodatkowej opieki zdrowotnej dla pracowników w związku z trwającym okresem wypowiedzenia umowy przez Luxmed. Negocjacje prowadzone są na poziomie całej Grupy Azoty, natomiast przypomniano, że do końca kwietnia 2018 roku można jeszcze korzystać z usług Luxmedu na wcześniejszych zasadach.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 2 =