Spotkanie na Wólce

maj 27, 2013 | Z zakładu

W piątek w Ośrodku wypoczynkowym na Wólce Profeckiej odbyło się spotkanie członków NSZZ Solidarność przy tradycyjnym grillu. Mimo, że pogoda nie była sprzyjająca ( padał deszcz i było bardzo zimno), frekwencja dopisała. Uczestnicy wykorzystali spotkanie na integrację związkową i długo bawili się przy bardzo skocznej muzyce.

W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni przez Komisję goście. Z Lublina przyjechał do nas Sekretarz Regionu Środkowowschodniego Krzysztof Choina, członek Rady Nadzorczej Jacek Wójtowicz i członek Zarządu naszej firmy Wojciech Kozak.

Relacja Fotograficzna ze spotkania

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 12 =