Spotkanie Integracyjne na Wólce Profeckiej

wrz 29, 2014 | Aktualnosci

W piątek 26 września odbyło się kolejne spotkanie integracyjne dla członków Solidarności i ich rodzin. Odbyło się ono tradycyjnie w Ośrodku Wypoczynkowym Zakładów Azotowych na Wólce Profeckiej. Miło nam poinformować, że gośćmi honorowymi byli senator Rzeczypospolitej Stanisław Gogacz, czy członek Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność kolega Józef Michalczyk.

Mimo chłodu, nastroje były wyśmienite jak serwowane przez kolegów potrawy z grilla.Cieszymy się, że nasze spotkanie było bardzo ważnym elementem integracji wszystkich zrzeszonych pod sztandarem Solidarności kolegów.


Pozostałe zdjęcia dostępne w naszej galerii

http://krakus.ehost.pl/krakus-solidarnosc/galeria/nggallery/all/ognisko-zwiazkowe-wolka-profecka-26-09-2014

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 1 =