Spór Zbiorowy z prezesem Wardackim w tle

paź 3, 2019 | Aktualnosci

Odbyły się mediacje, a jakoby ich nie było. Były rozmowy, a jakoby ich nie było. Wszyscy są za, a pieniędzy jak nie widać, tak nie widać. Dlatego korzystając z rzadkiej i niespodziewanej, przez co nieco tajemniczej, wizyty pana prezesa Wardackiego (być może związanej z doniesieniem do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez obecny zarząd GA ZAP SA), przewodniczący Piotr Śliwa  odbył robocze spotkanie z panem prezesem Wardackim i poinformował go o fakcie, podłożu i perspektywach sporu zbiorowego. Od dziś prezes Wardacki nie może być zdziwiony tym, co będzie się działo w najbliższej przyszłości.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 13 =