Spór zbiorowy ( Akt III) w sprawie Nagrody na Dzień Chemika

lip 8, 2019 | Aktualnosci

Akt ( dzień) III

Zarząd miał przygotować propozycję rozwiązania problemu. No i przygotował, oświadczając że : to co miał dać to dał i nie da ani grosza więcej. W związku z powyższym NSZZ poprosiła o sporządzenie protokołu rozbieżności. Wchodzimy w następny etap sporu zbiorowego jakim są mediacje.

Prezydium NSZZ Solidarność GA ZAP SA podziela przekonanie członków związku, że nic tak nie oczyszcza atmosfery jak jesienne pogotowie strajkowe. Poniżej zamieszczamy skany wystosowanych dziś dokumentów.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 11 =